A kandallóépítés tervezési és kivitelezési szabályai

 • Kandallót csak szilárd, teherbíró alapra, ill. statikailag méretezett vagy ellenőrzött födémre szabad építeni.
 • Falra szerelt kandallók esetében főfalnak vagy függőleges tartószerkezetnek kell viselnie a függőleges terheket és az oldalnyomatékot.
 • A kandallót védeni kell a talajnedvességtől és talajpárától.
 • A kandallónak legyen saját kéménye, amely megfelel az OÉSZ és az MSZ előírásainak.
 • A kandalló és elhelyezése feleljen meg a BM tűzvédelmi rendeleteiben előírt követelményeknek.

 • Kandallót csak nem éghető anyagból szabad építeni, szigetelőanyagként csak ásvány- és salakgyapot jöhet számításba.
 • Éghető anyagú födémre (fafödém) kandallót építeni szigorúan tilos.
 • Kandallót elhelyezni csak 12 m2-nél (30 m3-nél) nagyobb helyiségben szabad, amelynek legalább egy szabad nyílása vagy nyitható ablaka van.
 • A függőleges teherhordó vagy kitöltő falszerkezet éghető anyagát és a kandalló tűztérfalazatát vagy tűzszekrényét legalább 2,5 óra tűzi határértékű tömör fallal kell elválasztani.
 • Éghető anyagú nyílászáró és beépített szekrény, textíliák és műanyag berendezés, bútor vagy szőnyeg a tűz sugárzási zónájában a kandalló tűztérnyílásától 100 cm-nél közelebb, falsíkjától 20 cm-nél közelebb nem lehet.
 • A kandalló előtti nem éghető burkolat külső vonala a tűztér külső síkjától vetületben legalább 60 cm-re, a lábazati résztől legalább 40 cm-re, oldalirányban legalább 40 cm-re legyen.
 • A kandalló előtti területet szikrakicsapódás ellen nem éghető anyagú, hideg (legalább 5 cm vastag) vagy fémlemez védőburkolattal kell ellátni.
 • Mészkövet kandalló tűzterébe beépíteni Szigorúan tilos.
 • 14 kW teljesítmény feletti nyílt tüzelésű kandalló esetén egy db 5 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni úgy, hogy az 5-10 m-es körzetben könnyen megközelíthető és kezelhető helyen.
 • Hamuzó- és hamutároló berendezést nem szabad éghető anyagból készíteni (pl. műanyag szemétgyűjtő).
 • Zárt helyiségben üzemelő kandalló legalább egy kézzel (könnyen) kezelhető égéstermék-elzáró berendezéssel kell rendelkezzen.
 • „A”, „B”, „C” tűzveszélyességi osztályú és III. IV. V. tűzállósági fokozatú helyiségben, épületrészben nyílt tűzterű kandallót létesíteni nem szabad.
 • Tüzelőberendezést nem szabad „A” tűzveszélyességi osztályú épület falára vagy vele összeépíteni.
 • A szemöldökpárkány faszerkezetének min. 2 cm-rel a tűz sugárzási zónáján kívül kell lennie, ha a tűztér a szemöldök felett 30 cm-en belül van, akkor 5 cm-rel (de min. 2 cm-rel).
 • A tüzelőtartót a tűztértől 4 óra tűzi határértékű, de legalább 25 cm vastag önhordó fallal kell elkülöníteni.

Érdemes lehet megnézni ezeket is:

.

Ha a böngésződben futtatod a uBlock, vagy hasonló kiegészítőt, (vagy magát a javascriptet,) akkor blokkolod a képek és a menürendszer megjelenítését. Kapcsold ki, ha élvezhető tartalmat akarsz látni!

^
^