A Porotherm födém

.

A Porotherm Építési Rendszert a födémrendszer teszi teljessé. A Porotherm födém családi házak födémmegoldásaként kis súlya, könnyű és gyors beépíthetősége miatt ajánlott. Elemei könnyen, akár daru használata nélkül is beépíthetőek, nagy teherbírásúak és egységes égetett kerámia felületet biztosítanak.

A gerendák alátámasztása és túlemelése

A gerendák építés közben alátámasztás nélkül egyáltalán nem terhelhetők. Az alátámasztó állványzatot még a gerendák elhelyezése előtt kell elkészíteni. 3,5 m-es falköztávolságig egy helyen, 3,5 m-es falköztől 5,25 m-es falközig két helyen, ennél nagyobb fesztávolság esetén három helyen kell alátámasztani a gerendákat. Az alátámasztásokat annak figyelembevételével kell kialakítani, hogy a gerendákat a falköztávolság (fesztáv) 1/300 részével túl kell emelni.

Falköz Túlemelés közepén
3,0 m 1,0 cm
4,0 m 1,3 cm
5,0 m 1,7 cm
6,0 m 2,0 cm

Az alátámasztásokat csak a födém teljes megszilárdulása után szabad eltávolítani. Ha az alátámasztó állvány födémre kerül, akkor az alsó födémet az alátámasztások alatt alá kell dúcolni. Feltöltésre, illetve fagyott talajra állványzat nem állítható.
Faanyagú állvány esetén a szelement és az oszlopokat fekve erősítik össze. Ezután felállítják a palló alátétre. A palló a székállás oszlopainak súlyát osztja el az alatta levő tömör talajra vagy szilárd födémre. A székállás oszlopait átlóirányban fölszegezett deszkákkal merevítik egymáshoz, a szelemen tengelyére merőlegesen pedig mindkét irányban kitámasztják elbillenés ellen. Az előírt túlemelést az oszlopok alatti ékpár segítségével állítják be.
Az alátámasztó állványzat merevségét, teherbírását, elemeinek kapcsolatát, az oszlopok függőlegességét és aláékelését, a szelemenek vízszintességét arra jogosult szakembernek (pl. felelős műszaki vezető) ellenőriznie kell.

A gerendák méretre szabása

Wienerberger Ha a 25 cm-es méretrendtől eltérő hosszúságú gerendára van szükség, a gerenda mindkét végéből gyémánt vagy korund vágótárcsával, flex-szel le lehet vágni 10 cm-t. Erre azért van mód, mert az ilyen berendezéssel történő vágás az acélbetétek tapadó kapcsolatát nem befolyásolja.
Számítással történő ellenőrzés után 10 cm-nél nagyobb darabokat is le lehet vágni a gerendából. A számításnál figyelembe kell venni a gyári kengyelkiosztást.
Tilos a gerenda véséssel történő vágása, mivel már kis roncsolás esetén is nagymértékben csökken az acélbetétek és a beton közötti feszítőerő-átadás. Az előbbiek miatt a legkisebb mértékben sem szabad a gerendát vésni.

A gerendák és béléstestek elhelyezése

A gerendák felfekvését cementhabarcs-ágyazó réteggel kell kiegyenlíteni. A födémgerendáknak legalább 12 cm hosszúságban fel kell feküdniük a teherhordó falra.

A tartók végénél egy-egy béléstest elhelyezésével állítható be az előírt gerendatávolság. A béléstesteket a gerendák hossztengelyére merőleges sorban haladva kell elhelyezni. Nem szabad a gerendák hossztengelyével párhuzamosan haladva elhelyezni a béléstesteket, mert akkor a gerendák átmenetileg féloldalas terhelést kapnának, ami nem megengedhető. A béléstesteken járni csak az erre a célra elhelyezett pallókon szabad.

A kengyelek felhajlítása

A kengyeleket úgy kell felhajlítani, hogy felső végük a felbeton felső síkja alatt 2 cm-re legyen. A kengyelek végleges helyzetükben a gerenda mindkét végén a teherhordó falak irányába hajlanak, a vízszintes síkkal kb. 450-os szöget zárnak be. A kengyelek többszöri fel- és lehajlítása tilos!

A gerenda bekötővasainak elhelyezése

A gerendát a koszorúba be kell kötni az erre a célra szolgáló pótvasakkal. A gerendabekötő vasakat az összes kengyel felhajlítása után a gerendák mindkét végén, a gerendák felső övében a kengyelekbe fűzve kell vezetni (9. ábra). A bekötővasak átmérője 4,0 m-es fesztávig d=8 mm, efölött legalább d=10 mm. A bekötővasak hossza – a fal belső síkjától számítva – 4,80 m-es fesztávig legalább 80 cm, afölött legalább a támaszköz 1/6-a. A koszorú kialakítása, valamint a koszorú és a bekötővasak kapcsolata a szerkezeti részletekben, ill. a hozzá tartozó ábrákon található meg.

Kiegészítő acélbetétek elhelyezése, a betonacél-szerelés ellenőrzése

Betonozás előtt a statikus terv szerinti kiváltó, elosztó és pótvasakat el kell helyezni, azok helyzetét ellenőrizni kell. A felbeton középvonalában hegesztett háló vagy keresztvasalás elhelyezését ajánljuk. Hegesztett háló alkalmazása esetén legalább egy keresztszálnak a koszorúba kell kerülnie és a hálónak át kell mennie a harántfalak felett.
A hegesztett háló C 15H minőségű legyen d = 4,2 mm, d = 5,0 mm vagy d = 6,0 mm átmérővel és maximum 25 cm-es lyukbőséggel. Keresztvasalásként alkalmazható d = 6,0 mm átmérőjű B 38.24 minőségű acélbetét is. Ezekből 4 db-t kell lehelyezni méterenként. A vasaknak át kell mennie a harántfalak felett, és végeiket be kell a koszorúba horgonyozni.
A betonacél-szerelést betonozás előtt meg kell mutatni az építkezés felelős műszaki szakemberének.

Betonozás

Betonozás előtt az összeszerelt födémet alaposan be kell nedvesíteni. A törmelékeket, laza részeket el kell távolítani. A beton C 16-16/kk minőségű legyen. (Max. 16 mm-es szemcseátmérővel, kissé képlékeny konzisztenciájú, plasztikus, de nem folyós állagú legyen.) Korrózióveszélyes vegyszereket tartalmazó beton-adalékanyagot nem szabad használni. A gerendák, a koszorú és a felbeton betonozása egyszerre készül. A teljes betonmennyiséget lehetőleg egy munkaütemben kell bedolgozni. Amennyiben erre nincs mód, a felelős műszaki vezető utasításai szerint kell kialakítani a munkahézagokat.
A betont felhordás után tömöríteni kell és a felületét úgy kell lesimítani, hogy a felbeton-vastagság a fesztávolság közepén a statikai tervben előírttal megegyezzen.

A beton utókezelése

A betont a gyors kiszáradás ellen lefedéssel, nedvesítéssel védeni kell. A gerendák építés közbeni alátámasztásai csak a helyszíni beton teljes megszilárdulása után távolíthatók el. Ez a szerkezethez előírt C 16-16/kk betonminőség és legalább +12 0C hőmérséklet esetén 28 nap.

Bővebb információk a cikk tulajdonosa:
Wienerberger – honlapján

A fenti cikk a Házépítők Lapjáról került át a 3D Lakberendezésre, a Házépítők Lapjával történő összevonás miatt.

Érdemes lehet megnézni ezeket is:

.

Ha a böngésződben futtatod a uBlock, vagy hasonló kiegészítőt, (vagy magát a javascriptet,) akkor blokkolod a képek és a menürendszer megjelenítését. Kapcsold ki, ha élvezhető tartalmat akarsz látni!

^
^