építési hibák kategória bejegyzései

Hőszigetelés hiányosságok – hőhíd, penészedés

A korszerűbb építési módok alkalmazása esetén gyakorta a hozzá nem értés, vagy indokolatlan anyagtakarékosság következményeként és az egyre fokozódó fűtési energia érzékenység együtteseként egyre jobban előtérbe kerülnek a több épületszerkezeti megoldást érintő hőszigetelés hiányosság.

Kiemelkedő jelenség a hőhíd, és annak természetes következménye a penészesedés. Természetesen a penészesedést sok más tényező is előidézheti, de a szemmel jól látható penészesedés vagy gombásodás azonnal jelzi azt a felületet, vagy területet, ahol hőszigetelési probléma van.
Hőszigetelés hiányosságok – hőhíd, penészedés bővebben…

Az alapozás hibái

Az alapozás célja az, hogy az építmény összes terhét átadjuk az altalajnak. A teher átadása akkor megfelelő, ha az alap a feltételezhető legkedvezőtlenebb erőhatások és a várható legkedvezőtlenebb talajállapot esetén is kellő teherbírású. Az alap alatti talaj az átadott terhet az elvárt biztonsággal viseli, annak süllyedése, illetve az alaptestek közötti süllyedéskülönbség a határértéken belül marad. Az alap az agresszív talaj, vagy talajvíz káros hatásával, valamint a fagyveszéllyel szemben védett.

Amikor az alaptest a vele szemben támasztott követelményeknek nem felel meg, az alaptesten és felette káros elváltozások keletkeznek.
Az alapozás hibái bővebben…

A kémény elváltozásai

A kéményszerkezeteket, füstjáratokat létesítésekor tudatosan tesszük ki fokozott mértékű hőhatásnak. A szilárd és cseppfolyós tüzelőanyagok égéstermékeit a füstgázkémények, a légnemű fűtőanyagok égéstermékeit a gázkémények vezetik el. Az úgynevezett turbó-, vagy parapet-csövek a zárt rendszerű gázkazánok, konvektorok részét képezik, így ezen égéstermék-elvezetőket nem tekintjük kéménynek.

A régebbi kémények tömör téglából épített kürtők. A gázkéményeket béléscsővel látták el. Az új mai kémények már többféle gyártó által kínált kéményrendszereinek – tüzelőanyag és tüzelési mód specifikus – elemeiből épülnek fel.
A kémény elváltozásai bővebben…

A födémszerkezetek elváltozásai

A födémnek nevezzük a falakra, vagy egyéb tartószerkezetekre (pillérekre) támaszkodó vízszintes, vagy lejtős térlefedő, térelválasztó teherhordó szerkezeteket.

A födémek több, gyakran egymásnak ellentmondó – elváltozás szempontjából fontos – tartószerkezeti szempontú (szilárdság, együttdolgozás, kis lehajlás, kis mértékű rezgés, tartósság, tűzállóság) és épületszerkezeti (vízszigetelés, hővédelem, zajvédelem, vezetékezhetőség, padozat beépítési lehetőség) követelményeket kell kielégítsenek.

Az élet és vagyonbiztonság érdekében a födém teherhordó szerkezetének a terheket kellő biztonsággal kell hordani.
A födémszerkezetek elváltozásai bővebben…

A tetőszerkezetek elváltozásai

A tető tartószerkezeti szempontból akkor tekinthető megfelelőnek, ha kellő teherbírású, állékony és minden irányban merev. Épületszerkezeti szempontból pedig akkor tekinthető megfelelőnek, ha fedélidoma folytán a csapadékot gyorsan és biztonságosan elvezeti, a fedési felületek lejtése és héjazati aljzata megfelelő a fedési anyagnak és módnak, másrészt megteremti az adott fedélsík hajláshoz tartozó biztonságos rögzítés lehetőségét, faanyagú fedélszék esetén a vonatkozó tűzrendészeti előírások betartásával, acélszerkezeti anyag alkalmazásához az előírt korrózióvédelem időnkénti megújítása érdekében mindenütt hozzáférhetően készül, valamint a tető terének szellőzése a bejutó csapadékvíz elpárolgását, a pára lecsapódásának elkerülését biztosítja.
A tetőszerkezetek elváltozásai bővebben…

Tetőtér utólagos beépítésének hibái

Általános értelemben – általában értékcsökkent minden olyan utólagos tetőtér beépítés, amelynek során nem bontották le a teljes héjazatot és lécezést a helyes rétegrendi kialakítás céljából, hanem azok megtartásával kíséreltek meg a szerkezetkialakítást.

Az utólagos tetőtérbeépítések réteg-felépítési követelményei – a belső térből kifelé haladva – következő:

  • belső felületkiképzés (tapéta, vakolat, lambéria stb.),
  • belső burkolatot hordozó szerkezet (vakolat, szerelt forgácslap, farostlemez, lambéria, stb.), párazáró, illetve párafék (fólia, szigetelő lemez, stb.), légrés, hőszigetelő betét (kőzet-, salak-, üveggyapot, habféleségek stb.),
  • csapadék elleni védelem (fólia, szigetelő lemez, stb.), légrés, lécezés a héjazattal.

Tetőtér utólagos beépítésének hibái bővebben…

.

Ha a böngésződben futtatod a uBlock, vagy hasonló kiegészítőt, (vagy magát a javascriptet,) akkor blokkolod a képek és a menürendszer megjelenítését. Kapcsold ki, ha élvezhető tartalmat akarsz látni!

^
^