Tapétázási tanácsok

A régi tapéta eltávolítása:

TAPÉTÁZÁSI TANÁCSOK

A fal előkészítése – azaz a felület glettelése. simává tétel, illetve alapozása – a tapétázás rendkívül fontos művelete. A frissen vakolt, egyenes és sima falfelületeket csak alapozni kell. A régi falfestéket a falról simítólapát (spakli) segítségével le kell vakarni.

A régi tapéta felületét Metylan Tapétaleoldó folyadék vizes oldatával kell áztatni, így a tapétát könnyebb eltávolítani a falról. A Metylan Tapétaleoldó folyadék legfontosabb tulajdonsága, hogy behatol a tapéta szerkezetébe, gyorsan és könnyen feloldja a tapétán lévő ragasztóréteget. A Metylan Tapétaleoldó folyadék kedvező tulajdonságainak köszönhetően a felület-előkészítési munka legkellemetlenebb részét rövidebb idő alatt és könnyebben lehet elvégezni.

A régi tapétát Metylan Tapétaleoldó folyadékkal bőségesen be kell nedvesíteni. A nedvesítés elvégzéséhez a leghelyesebb széles ecsetet vagy bolyhos festőhengert használni. A vastag tapétát, különösen a vízálló felületű tapétát először perforálni kell, ami lehetővé teszi a készítmény behatolását a ragasztórétegbe. A perforálást kaparókéssel, drótkefével vagy az un. ‘sündisznóhengerrel’ lehet elvégezni. A Metylan Tapétaleoldó folyadékkal benedvesített régi tapétát a falról könnyen, egy darabban lehet eltávolítani. A tapéta lehúzását felülről lefelé kell végezni. Szükség esetén a spaklit lehet segédeszközként használni.

Az új tapétát általában nem szabad a régi tapétára felragasztani. A régi tapéta alatt nem látható egyenetlenségek és az átlapolások az új tapéta felhelyezése után jól láthatóvá válnak, ezért a régi tapétát el kell távolítani. A régi vékony papírtapéta viszont – az átlapolások eltávolítása után makulatúraként szolgálhat. Az átlapolásokat ilyenkor ki kell kaparni, majd be kell glettelni.

A vakolat javítása:

A vakolatjavítási munkát megfelelő glettanyaggal (poralakú glett vagy modern, praktikus felhasználáskész készglett) kell végezni.

A fal egyenetlenségeinek kijavításához és sima falfelület előállításához az egyenetlenségek és repedések kitöltésére szolgáló Metylan felületsimító glettanyagot vagy készglettet kell használni. A Metylan Réskitöltő glettanyag segítségével sima, rendkívül tartós, száradás után fehér színű falfelületet lehet kapni, amely száradáskor nem repedezik meg. Mivel a Metylan Réskitöltő anyag nem oldódik a tapétaragasztóban, ezért a falfelület tapétázásához való előkészítésre kiválóan alkalmas.

A vakolat vagy a fal repedéseit Metylan Réskitöltő glettanyaggal kell kitölteni.

A szerelési munkák után visszamaradó lyukak és hézagok kitöltését Metylan Réskitöltő glettanyaggal vagy – amennyiben a lyukak és a rések kis méretűek – Metylan Felületsimító glettanyag alkalmazásával kell végezni.

Az anyag megszáradása után a töltőanyagot durva csiszolóvászon segítségével a vakolat szintjéig le kell csiszolni, majd a felület simítását finomszemcsés csiszolóvászonnal kell befejezni.

A fal sarkainak felületét fém élvédő segítségével lehet megvédeni, amelyeket a vakolatba történő behelyezés után a glettanyaggal óvatosan be kell fedni, a falfelülettel egy szintbe kell hozni és el kell simítani.

A foltokat, különösen a zsíros foltokat, mosófolyadékot tartalmazó meleg víz alkalmazásával alaposan le kell dörzsölni, majd vízzel le kell öblíteni.

A tapétázást leghelyesebb Metylan Felületsimító glettanyaggal glettelt, majd csiszolóvászonnal simára csiszolt felületen végezni.

A fal alapozása

TAPÉTÁZÁSI TANÁCSOK

A fal előkészítésének utolsó fázisát a falfelület alapozása jelenti. Az erre a célra használt Metylan tapétaragasztó (1:80 keverési arányban) a falon vékony filmréteget képez, amely meggátolja, hogy a ragasztót a fal túl nagy mértékben szívja be. A felhasznált vizes oldatot a csomagoláson lévő használati utasításban foglaltak pontos betartásával kell elkészíteni.

A tapéta felragasztását legkorábban az alapozó felhordása után 24 órával lehet megkezdeni. Ezt az időt a mennyezet festésére lehet kihasználni (amennyiben az nem lesz tapétázva). A festési munkálat mindig a mennyezetnék kell kezdeni.

A tapétaragasztó előkészítése

A Metylan tapétaragasztó vízben jól oldódik és rendkívül kiadós. A ragasztó felhasználása előtt a csomagoláson található használati utasítást figyelmesen el kell olvasni.

A Metylan: tartós, kiadós, jó kezdeti tapadással rendelkezik, ugyanakkor megmarad a korrigálás lehetősége, a tapéta alsó rétegét jól nedvesíti, ellenáll a hőmérséklet-változás hatásainak, könnyen keverhető és feloldható, kikeverés után csomómentes, a sikeres tapétázásgaranciája.

A tapéta felragasztása:

TAPÉTÁZÁSI TANÁCSOK

A munka megkezdése előtt az elektromos berendezések biztosítékait ki kell kapcsolni, valamint – amennyiben lehetséges – a padló szegélyléceit fel kell szedni.

Ezután meg kell mérni a falak magasságát (a padlótól a tapétázott falfelület felső szegélyéig). A kapott méret, amelyet a fal esetleges magasságbeli eltérései miatt körülbelül 5cm-rel meg kell növelni, egyenlő lesz a tapétázási magassággal.

A falra felragasztandó tapétacsíkok számának meghatározása után meg lehet kezdeni a tekercsek felvágását. Mintás tapéta esetén a vágást úgy kell végezni, hogy a minta megfelelően illeszkedjen. Struktúra tapéta esetén az átfedések illeszkedésére kell figyelemmel lenni.

Egy fal tapétázásának befejezése után a szomszédos falfelülettel kell folytatni.

A ragasztó felhordását egyenletesen, széles ecsettel kell végezni, először a tapétacsík közepén hosszanti irányban, majd keresztben a szélek irányába. A felvitt ragasztó mennyisége feleljen meg a tapéta nedvszívó képességének. Ügyelni kell arra (figyelmet fordítva a szélekre), hogy a ragasztó a tapétacsík teljes felületét befedje. A munkát a tapétázóasztalon vagy más, megfelelően előkészített helyen kell végezni.

A ragasztóval bevont tapétacsíknak nedvesnek és lágynak kell lennie. A ragasztó túl gyors megszáradásának megakadályozása érdekében a ragasztóval bekent tapétát össze kell hajtani úgy, hogy a papírréteget a ragasztó egyenletesen átitassa. Ez a pihentetési idő. Három-négy tapétacsíkot kell ragasztóval bekenni, majd összehajtani és a falra való felragasztás sorrendjében félretenni. A pihentetési időt a tapétagyártók megadják, épp ezért figyelmesen el kell olvasni a használati utasítást és a tapétázást annak betartásával kell végezni.

A különösen vékony papírból készült tapéta elszakadásának elkerülése érdekében a tapétát a ragasztóval történő bekenést megelőzően egy megfelelően nagy edényben vízzel át kell itatni, majd fel kell függeszteni és meg kell szárítani. Nagyon vékony réteg ragasztó felkenése után a tapétát azonnal fel kell helyezni a falra és finoman rá kell nyomni a falfelületre.

A tapétázást a szoba egyik sarkánál kell kezdeni úgy, hogy az első tapétacsík körülbelül 2 cm szélességben átérjen a szomszédos falra. Erre a fal egyenetlensége miatt van szükség. Tehát 53 cm szélességű standard („üres” szegély nélküli) tapéta esetén a saroktól 51 cm távolságra függőleges vonalat kell a falon (függőón segítségével kijelölni, illetve ceruzával meghúzni.

A tapéta felragasztását felülről lefelé kell végezni. Fogjuk meg a tapétacsík két felső sarkát és hagyjuk, hogy saját súlyánál fogva nyíljon szét. A tapétacsík függőleges széleinek párhuzamosnak kell lennie a függőón segítségével kijelölt vonallal. A tapéta felső szélének a tapétázandó felület felső széléig kell érnie.

Festőhenger vagy keményszőrű kefe (esetleg tiszta, száraz, összehajtogatott ruha) segítségével nyomjuk le és simítsuk ki a felragasztott tapétát, hogy az alatta lévő levegőbuborékok eltávozzanak. Annak érdekében, hogy a tapéta egyenletesen tapadjon, illetve a ragasztómegfelelő szétterítése céljából a tapétacsíkokat a széle felé irányuló függőleges és vízszintes mozdulatokkal kell simítani.

A tapétacsíkokat egymás után úgy kell felragasztani, hogy ne legyen közöttük hézag, illetve a tapéta mintája megfelelően illeszkedjen. A fölös mennyiségű ragasztót szivacs segítségével azonnal le kell törölni.

A tapétacsíkok falon történő illesztésének három módszere van. A papírból készült vékony tapétát átlapolással kell illeszteni. Az illesztés történhet a két tapétalap egymás mellé csúsztatásával, majd a lapok pontos illesztésével. Ilyenkor a tapétalapok szélét egyenesre kell vágni – hacsak a gyártó nem végezte el ezt a műveletet helyettünk. Ezt a műveletet szélezésnek nevezzük.

Az illesztés másik módja, amikor a két lapot átlapolással ragasztjuk a falra, majd az átlapolást középen átvágjuk, s a leeső széleket eltávolítjuk. Ennél a módszernél természetesen nincs szükség előzetes szélezésre.

Az illesztéses módszernél mindig szükség van makulatúrára, vagyis aljazattapéta alkalmazására. Ez lehet egy vékony tapéta a falfelületen. Szerepe, hogy megakadályozza az illesztéseknél a tapéta száradás közbeni szétnyílását.

Nehezen tapétázható helyek és befejező munkálatok

Sarkok tapétázása:

TAPÉTÁZÁSI TANÁCSOK

A sarkok éle mellett (attól körülbelül 2 cm távolságra) függőleges vonalat kell húzni. A tapétát nem szabad „központosan” a sarokra helyezni, hanem a meghúzott vonaltól kezdve kell a falra felragasztani. Mind a belső, mind a külső sarkok felragasztásánál ezt az eljárást kell követni.

Ajtó- és ablakmélyedések tapétázása:

A vonatkozó ajtó-, illetve ablakmélyedés méreteinek megfelelő alakú formát kell kivágni, a felső (derékszögű vagy ferde) szélig illesztve, alul-felül 2-5 cm-rel megnövelve a méretet az átlapoláshoz. A csík szélességének a vonatkozó bemélyedés szélességével kell egyenlőnek lennie, az átlapoláshoz 2-5 cm-t kell hagyni. Ugyanezen a módon kell az ablak alá vagy a tokfejhez való alsó tapétacsíkok mérését is elvégezni. Az ajtó és az ablak körüli, illetve a bemélyedések sarkainál lévő tapétacsíkok felragasztása a sarkoknál követett módszer szerint történik.

Mennyezet tapétázás:

Leghelyesebb, ha a tapéta mennyezetre történő ragasztását két ember végzi. A tapétacsík már felragasztott részét hosszabb rúd végére erősített kefével lehet a mennyezetre szorítani. A tapétacsík további részeit fokozatosan kell felragasztani, eközben hosszabb nyélen lévő kefe vagy henger segítségével kell a tapétát a mennyezetre nyomni.

A tapétacsík szélei:

Amennyiben a tapéta szélei száradás közben elválnának a faltól, ez azt jelenti, hogy ott a ragasztóréteg túl vékony. Ilyen esetben a tapétát fel kell emelni és a tapétaszélek leragasztására szolgáló Metylan Tapéta utánjavító és szélragasztó kisebb mennyiségét kell egy kisebb kefe vagy maga a tubus csőrének segítségével a tapéta alá bekenni.

Elektromos dugaszolóaljak és kapcsolók:

A hálózati feszültséget ki kell kapcsolni.

A dugaszolóalj fedelét le kell venni, majd a tapétát a dugaszolóalj felett a falra fel kell ragasztani. A tapétának a dugaszolóalj környékén történő gondos leragasztása után a tapétát a dugaszolóalj belső pereme mentén ki kell vágni. A dugaszolóalj fedelét csak a tapéta megszáradása után kell visszatenni.

Bordűrök:

A színes bordűrök a helyiségek a tapétázás utáni egyénivé tételére szolgálnak.

Bővebb információk a cikk tulajdonosa:
Tapéta-bolt.hu – honlapján

A fenti cikk a Házépítők Lapjáról került át a 3D Lakberendezésre, a Házépítők Lapjával történő összevonás miatt.

Érdemes lehet megnézni ezeket is:

.

Ha a böngésződben futtatod a uBlock, vagy hasonló kiegészítőt, (vagy magát a javascriptet,) akkor blokkolod a képek és a menürendszer megjelenítését. Kapcsold ki, ha élvezhető tartalmat akarsz látni!

^
^